Tomasz J. Kosiński i Słowianie – Ludzie Słowa

Tomasz J. Kosiński

Politolog, pasjonat antropologii kultury i etnogenetyki. Społecznik, organizator imprez kulturalnych i projektów edukacyjnych, popularyzator wiedzy, trener szkoleń, regionalista, redaktor, wydawca, publicysta.
Znany badacz Słowiańszczyzny i autor książek popularnonaukowych. Twórca i administrator witryn internetowych, takich jak Wedukacja, czy Wedapedia.
Podróżnik, zwiedził 116 krajów świata na 6 kontynentach. Od 7 lat mieszka na filipińskiej wyspie, gdzie zbudował i prowadzi native resort w systemie off-grid.
SŁOWIANIE – LUDZIE SŁOWA dotyczy kwestii pochodzenia i rozumienia etnonimu Słowianie. Wyjaśniam także, czy należy mówić Słowianie czy Sławianie. Podaję również inne nazwy, jakimi określano naszych przodków, jak też neguję kojarzenie nazwy Słowianie/Sławianie z terminem „niewolnik”. Słowianie byli bowiem ludźmi wolnymi, równymi wobec siebie i innych, żyjącymi w zgodzie z Naturą.