Włodzimierz Taboryski

Włodzimierz Taboryski i 21 Społeczne LO im. Jerzego Grotowskiego

W 1985 r. zacząłem pracować jako polonista w eksperymentalnym LX Liceum Ogólnokształcącym (za dyrekcji Jolanty Lipszyc), by wkrótce objąć tam funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych i wiceprzewodniczącego Towarzystwa Szkół Twórczych, skupiającego 30 najlepszych szkół w Polsce. Zostałem nauczycielem mianowanym. Kiedy rada pedagogiczna LX LO im. Wojciecha Górskiego zrezygnowała z realizacji eksperymentu edukacyjnego dr Danuty Nakonecznej, w 1991 r. założyłem Stowarzyszenie SztukaEdukacjaPromocja, a następnie powołałem autorskie 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące, które w 2002 roku przyjęło imię Jerzego Grotowskiego; w 1996 powstała Akademia Sztuki i Kultury.

W 1996 roku byłem pomysłodawcą i współorganizatorem targów prezentujących licea warszawskie, które dziś są znane jako Salon PERSPEKTYW.

W 1992 r. utworzyłem wraz córką Anną Agencję Artystyczną Dziesięciu Muz. Organizuje ona imprezy artystyczne i szkolenia. Do realizacji programu placówek i agencji służy w Puszczy Bolimowskiej koło Skierniewic gospodarstwo agroturystyczne Zaścianek Babie Lato.

W 2005 roku założyłem fundację Społeczny Fundusz Stypendialny, której celem jest wspieranie wartościowych inicjatyw i uzdolnionej młodzieży (od 2008 roku jest ona organizacją pożytku publicznego).

Od 2009 roku działam w warszawskim Klubie Dyrektorów Szkół Niepublicznych, dla którego zaprojektowałem i prowadzę portal internetowy www.oswiataniepubliczna.pl .