Tomasz Niewiadomy i Muzykoterapia

Tomasz Niewiadomy – antropozof, muzykoterapeuta, pedagog, gongster. Autor inkluzywnej platformy Organic Art Syntony (O.A.S. – https://organicartsyntony.wordpress.com) propagującej szeroko pojęta z wykorzystaniem instrumentów archaicznych w tym gongów muzykoterapię organiczną. Łączy profilaktykę i terapię dźwiękiem z graniem estradowym. Jest jednym z pionierów w naszym kraju który od 2004 roku tworzy powyższe sytuacje. Współtwórca takich projektów jak Maszyniści Dźwięku (https://www.facebook.com/MaszynisciDzwieku/), Vimana Mukti (https://www.youtube.com/watch?v=Izvc21rJIuQ ) i Niburu Project (www.facebook.com/niburuproject/). Członek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Współzałożyciel i vice prezes Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Pedagogiki Waldorfskiej „Michael” . Pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA”(www.ostoja.org.pl/index.php/placowki/wtz-wrocaw/40-pracownia-muzykoterapii). Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej – specjalność muzykoterapia. Absolwent Studium Edukacji Niezależnej Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych – specjalność pedagogika waldorfska. Doświadczenie zawodowe w kraju i zagranicą głównie w placówkach antropozoficznych w Niemczech i Szwajcarii ale także w Holandii.