Tomasz Kolewa i samowystarczalność energetyczna

Tomasz Kolewa, elektronik, entuzjasta układów zasilania zieloną energią, od wielu lat wyposaża swoje gospodarstwo domowe w urządzenia dające większa wolność energetyczną. Opowie o swoich próbach samowystarczalności energetycznej, omówi rafy i zagrożenia, ale też możliwości takich instalacji.