Monika Wrzosek i Szkoła Demokratyczna

Monika Wrzosek i Szkoła Demokratyczna

Z wykształcenia jestem polonistką i neurologopedką, jednak od kilkunastu lat towarzyszę dzieciom i ich rodzicom. Przez kilkanaście lat pracowałam jako wychowawczyni – towarzyszka dzieci, prowadziłam warsztaty dla rodziców i osób zajmujących się dziećmi w różnych wymiarach opieki i edukacji.

Ukończyłam m.in. Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Podstawy diagnozy i interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka, Rodzicielstwo Bliskości – szkolenie dla profesjonalistów, Seksualność dzieci i młodzieży – szkolenie dla profesjonalistów.

W pracy i w życiu stawiam na relację i empatyczny kontakt, dostrzeganie kompetencji dzieci, podążanie za ich potrzebami oraz stwarzanie im przyjaznej przestrzeni do poszukiwań. Bardzo zależy mi na wspieraniu rodziców, nauczycieli i wychowawców w niedyrektywnym podejściu oraz poszanowaniu wolności i autonomii dzieci. O tym pisałam przez wiele lat na swoim blogu Strefa Bliskości (Strefa Bliskości | Facebook)

Od 3 lat całą sobą angażuję się w Projekt Fundacji DZIKI BRZEG – TROPEM SIEBIE: jestem założycielką i liderką demokratycznej Wolnej Szkoły DZIKI BRZEG, działającej na warszawskiej Saskiej Kępie (Wolna Szkoła DZIKI BRZEG | Facebook). Filarami szkoły są bliskie mi idee i praktyki Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, wartości Jespera Juula, neurobiologia, teoria więzi i Rodzicielstwo Bliskości, edukacja demokratyczna.

Wolna Szkoła DZIKI BRZEG to miejsce, w którym dzieci przy wsparciu dorosłych odkrywają i kształtują otaczającą je rzeczywistość. Miejsce, w którym dzieci uczą się strategii, by dbać o swoje potrzeby i jakość swojego życia. Nie w zależności od innych, ale we współzależności – w uczącej się i wzbogacającej społeczności.

DZIKI BRZEG to także miejsce na mapie – dziki, prawy brzeg Wisły w mieście Warszawa. Miejsce, które przywraca dzieciom miasta naturę i przygodę. Przywraca równowagę do tego, co industrialne. Źródło naturalności i spontanicznej aktywności, różnorodnych doświadczeń i doznań w relaksującej, regulującej i kojącej przestrzeni.

W życiu osobistym, razem z mężem towarzyszymy dwójce energicznych dzieci: Toli i Tomaszkowi. W poczet naszej rodziny wchodzą także 2 psy ras pierwotnych: staruszek Veikko i młodzik Akiro.