Jakub Kondratowski i O Budowie, Znaczeniu, Energetyce i Jakości Mieszkania w Kopule

 

Jakub Kondratowski

Mówią na mnie Kuba. Mieszkam z rodzinką na Pomorzu w własnoręcznie zrealizowanym marzeniu, czyli w drewnianej, całorocznej kopule geodezyjnej.
Usłyszałem o Festiwalu Wolnych Rodzin i pomyślałem, że chcę podzielić się osiągnięciem marzenia, wiedzą oraz przekazać wiarę w to, że marzenia są możliwe a cuda dzieją się na codzień, jeśli jesteśmy na nie otwarci 🧚‍♀️✨
Zapraszam na wykład, który jest prezentacją projektowo-zdjęciową z rozwiązaniami alternatywnymi.
1. Co to jest kopuła geodezyjna i jej znaczenie w budownictwie mieszkaniowym,  sakralnym  jak i w naturze.
2. Dlaczego kopuła geodezyjna – znaczenie w pojęciu świętej geometrii, akustyki, energetyki, wytrzymałości strukturalno – materiałowej.
3. Jak się żyje w całorocznej kopule drewnianej – realcje miedzyludzkie, styl życia, sny, emocje, wpływ na istoty żywe.
4. Prezentacja zdjęciowo – opisowa z etapów budowy kopuły geodezyjnej.
5. Skrócony opis od projektu po wykonanie konstrukcji. Przedstawienie rozwiązań, by wykonać taką kopułę w technologii „zrób to sam”.
6. Pytania od publiczności.