Paulina Zdanowska i podejście Reggio Emilia w edukacji i nurty outdooreducation

Paulina Zdanowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta, edukator oświaty. Od zawsze zwolenniczka podejścia korczakowskiego do wychowania i edukacji przedszkolnej. Dziecko postrzega jako małego człowieka, któremu należy się autonomia w wyrażaniu myśli, uczuć, poznawaniu świata i w tym kierunku podążają jej zainteresowania zawodowe i pasja. 

Zwolenniczka odejścia od ustrukturyzowanego, pruskiego modelu wychowania i nauki w szkołach i przedszkolach na rzecz otwartości i podążania za dzieckiem i jego potrzebami.

Główne nurty zainteresowań pedagogiczno-psychologicznych to: pedagogiki alternatywne (H. Pharkurst, H. Gardner, M. Montessori, C. Freinet,  L. Malaguzzi), outdoor education, neuronauka, wspieranie dzieci o nieharmonijnym rozwoju, dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem i zaburzeniami SI.

„By wychować dziecko potrzeba całej wioski – podejście Reggio Emilia w edukacji dzieci”

„Dzieci potrzebują wolności, aby w pełni wykorzystać możliwości ich rąk, oczu i uszu. Wolności, która pozwoli im wykorzystywać w pełni materiały, dźwięki i kolory.

Dziecko składa się ze stu.
Ma sto języków sto rąk sto myśli sto sposobów w jaki myśli, bawi się i mówi.
Sto – zawsze sto rodzajów słuchania, dziwienia się i kochania.
Sto radosnych sposobów na śpiewanie i rozumienie, na odkrywanie stu światów, na swobodne wymyślanie stu światów, na marzenie o stu światach.
Dziecko ma sto języków i sto i sto i sto(…)”.

L. Malaguzzi

PUNKTY WYKŁADU:

 Loris Malaguzzi jako twórca idei 

 Reggio Emilia i Maria Montessori

 Jak w Reggio Emilia – wspólnota rodziców, dzieci i nauczycieli

 Jak w Reggio Emilia postrzegane jest dziecko

 100 języków dziecka drogą do holistycznego rozwoju

Reggio Emilia i neuronauka – duet idealny

Z wystąpienia uczestnicy dowiedzą się

– kim był twórca idei Reggio Emilia i czym jest „100 języków dziecka”

– w jaki sposób idea Reggio Emilia i założenia pedagogiki Marii Montessori łączą się

– dlaczego jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów w idei Reggio jest współpraca z rodzicami (czy rodzic jest aktywnym uczestnikiem rozwoju dziecka, czy też, jak w przypadku tradycyjnej edukacji jedynie odbiorcą tego, co ma do powiedzenia nauczyciel)

– jak wspólnotowe podejście do edukacji małego dziecka, ma wpływ na jego rozwój i postrzeganie otaczającej rzeczywistości

– jak duże znaczenie, w podejściu Reggio, ma kontakt dziecka z naturą

– jak duża jest autonomia dziecka w podejściu Reggio i jak wobec tego wygląda sylwetka nauczyciela

– jak wygląda przestrzeń edukacyjna i wychowawcza w placówkach (Wioskach) Reggio

– czym jest 100 jęków dziecka i dlaczego podstawą Reggio jest ich słuchanie i rozwijanie

– dlaczego w rozwoju małego dziecka odkrycia neuronauki są istotne i w jaki sposób łączą się one z idą Reggio Emilia