Beata Borkowska i Eduakcja Waldorfska

Beata Borkowska

Z wykształcenia przedszkolanka – nauczyciel przedszkolny, pedagog socjalny i pracownik socjalny. Ponad trzydzieści lat pracuje w przedszkolu z dziećmi w grupach niejednorodnych wiekowo (czyli są w nich dzieci zarówno 2,5, jak i 7 letnie). W swojej pracy zawsze dużą wagę przykłada nie tylko do pracy z dziećmi, ale także do nawiązywania dobrej współpracy z rodzicami i tworzenia środowiska wychowawczego, które sprzyja zarówno poczuciu bezpieczeństwa dzieci, jak również ich harmonijnemu (wszechstronnemu) rozwojowi.
Od dekady zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem kształcenia dla nauczycieli. Są to szkolenia, kursy i konferencje oraz podyplomowe studia pedagogiki waldorfskiej: Edukacja Niezależna (do 2022 roku na Uniwersytecie Warszawskim). Studia te, poza zakorzenieniem w pedagogice waldorfskiej, charakteryzują się wieloma warsztatami artystycznymi.
Codzienne doświadczenie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i praca warsztatowa z dorosłymi na studiach i konferencjach są źródłem refleksji i inspiracji dotyczących rozwoju człowieka w wielu aspektach rozwoju człowieka w wielu aspektach.
Niepubliczne Przedszkole Okienko: okienko.waw.pl
Fundacja Mysleć Sercem: myslecsercem.pl
Studia waldorfskie: